Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Harmonogram rekrutacji

Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

 

od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. (do godz. 15.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. (do godz. 15.00)

Uzupełnienie wniosku o:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

ewentualnie złożenie nowego wniosku o przyjęcie z zmienionym wyborem szkół i/lub klas.

 

22 lipca 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 23 do 30 lipca 2021 r. (do godz. 15.00)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły, 
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 • karty zdrowia (otrzymanej w szkole podstawowej),
 • 2 zdjęć do legitymacji szkolnej.

Nie złożenie oryginałów dokumentów skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.

 

2 sierpnia 2021 r. (do godz. 14.00)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Postepowanie uzupełniające

 

od 3 do 5 sierpnia 2021 r. (do godz. 15.00)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 

16 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

od 17 do 20 sierpnia 2021 r. (do godz. 15.00)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły, 
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 • karty zdrowia (otrzymanej w szkole podstawowej),
 • 2 zdjęć do legitymacji szkolnej.

Nie złożenie oryginałów dokumentów skutkuje skreśleniem z listy osób przyjętych.

 

23 sierpnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do szkół znajdują się na stronach internetowych: