Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Pedagog szkolny

mgr Renata Sęczkowska-Bartłomiejczyk

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8.30 - 13.30
Wtorek 8.30 - 13.30
Środa 17.00 - 19.00 (konsultacje dla rodziców)
Czwartek 8.30 - 13.30
Piątek 8.30 - 12.30

Psycholog szkolny

mgr Magdalena Klimek vel Klimczak

Godziny przyjęć

Poniedziałek 11.00 - 14.00
Wtorek 12.00 - 16.00
Środa 12.00 - 17.00
Czwartek 09.00 - 14.00
Piątek 08.00 - 12.00


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana jest w codziennej pracy z uczniem prowadzonej przez nauczycieli, specjalistów, a także w ramach organizowanych przez Szkołę, odbywających się zgodnie z harmonogramem, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. W szkole zatrudnienie są specjaliści z kwalifikacjami do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, którzy prowadzą indywidualne zajęcia z uczniami, dostosowane do ich konkretnych potrzeb rozwojowych.

Pedagog i psycholog są dostępne codziennie dla uczniów. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice/opiekunowie uczniów mogą skorzystać ze wsparcia w zakresie poradnictwa, działań profilaktycznych, zgodnych z opracowanym rocznym programem profilaktycznym, pomocowych, kryzysowych. W szkole dostępne są działania o charakterze wspierającym prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny, psychoedukacyjnym, wspierającym rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych. Dostępne są także informacje na temat miejsc, w których uczniowie i ich rodzice/opiekunowie mogą otrzymać pomoc specjalistyczną.

Szkoła współpracuje z dwoma poradniami psychologicznymi mieszczącymi się na Retkini:

  • Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego I dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzieży.

Dopalacze - gdzie szukać pomocy?

  • 800 060 800  - Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
  • 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 112 - Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

Instytucje świadczące pomoc

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży

ul. S. Wyszyńskiego 86 (Pałac Młodzieży, II Piętro), 94-050 Łódź
telefon: 533 575 353, 42 688 16 68, 42 688 15 39

Stowarzyszenie promocji zdrowia i psychoterapii

ul. Franciszkańska 85, 91-838 Łódź
telefon: 42 640 65 91

Miejski ośrodek profilaktyki i terapii uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego

ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź
telefon:42 676 16 61

Stowarzyszenie MONAR, Poradnia profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień

 ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź
telefon: 42 646 40 12, 42 645 98 32, 884 882 558

Profilaktyczno-rozwojowy ośrodek młodzieży i dzieci PROM

ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź
telefon: 42 630 03 73

Towarzystwo rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych "Powrót z u"

ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
telefon: 42 632 50 69

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
telefon: 42 652 92 14 , 42 7155 819

Towarzystwo zapobiegania narkomanii

ul. Kościuszki 48, 90-514 Łódź
telefon: 42 632 78 43

Fundacja przeciwdziałania uzależnieniom DOMINIK

ul. Zielona 13, 90-601 Łódź
telefon: 42 639 28 85

Fundacja wspierania zdrowia ERKA

ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16b/3, 91-438 Łódź
telefon: 602 737 666

Fundacja "Uwolnienie"

ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź
telefon: 42 640 62 40, 42 633 93 36

Klinika psychiatrii młodzieżowej

ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
telefon: 42 675 77 16