Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

Pedagog szkolny

mgr Renata Sęczkowska-Bartłomiejczyk

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8.30 - 13.30
Wtorek 8.30 - 13.30
Środa 17.00 - 19.00 (konsultacje dla rodziców)
Czwartek 8.30 - 13.30
Piątek 8.30 - 12.30

Psycholog szkolny

mgr Magdalena Klimek vel Klimczak

Godziny przyjęć

Poniedziałek 11.00 - 14.00
Wtorek 12.00 - 16.00
Środa 12.00 - 17.00
Czwartek 09.00 - 14.00
Piątek 08.00 - 12.00


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole realizowana jest w codziennej pracy z uczniem prowadzonej przez nauczycieli, specjalistów, a także w ramach organizowanych przez Szkołę, odbywających się zgodnie z harmonogramem, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych. W szkole zatrudnienie są specjaliści z kwalifikacjami do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami, którzy prowadzą indywidualne zajęcia z uczniami, dostosowane do ich konkretnych potrzeb rozwojowych.

Pedagog i psycholog są dostępne codziennie dla uczniów. Zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice/opiekunowie uczniów mogą skorzystać ze wsparcia w zakresie poradnictwa, działań profilaktycznych, zgodnych z opracowanym rocznym programem profilaktycznym, pomocowych, kryzysowych. W szkole dostępne są działania o charakterze wspierającym prawidłowy rozwój emocjonalno-społeczny, psychoedukacyjnym, wspierającym rodziców w ich oddziaływaniach wychowawczych. Dostępne są także informacje na temat miejsc, w których uczniowie i ich rodzice/opiekunowie mogą otrzymać pomoc specjalistyczną.

Szkoła współpracuje z dwoma poradniami psychologicznymi mieszczącymi się na Retkini:

  • Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego I dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi,
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzieży.

Dopalacze - gdzie szukać pomocy?

  • 800 060 800  - Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
  • 116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci
  • 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 112 - Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

Instytucje świadczące pomoc

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla młodzieży

ul. S. Wyszyńskiego 86 (Pałac Młodzieży, II Piętro), 94-050 Łódź
telefon: 533 575 353, 42 688 16 68, 42 688 15 39

Stowarzyszenie promocji zdrowia i psychoterapii

ul. Franciszkańska 85, 91-838 Łódź
telefon: 42 640 65 91

Miejski ośrodek profilaktyki i terapii uzależnień im. bł. Rafała Chylińskiego

ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź
telefon:42 676 16 61

Stowarzyszenie MONAR, Poradnia profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień

 ul. Tuszyńska 106, 93-305 Łódź
telefon: 42 646 40 12, 42 645 98 32, 884 882 558

Profilaktyczno-rozwojowy ośrodek młodzieży i dzieci PROM

ul. Jaracza 40, 90-252 Łódź
telefon: 42 630 03 73

Towarzystwo rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych "Powrót z u"

ul. Więckowskiego 13, 90-721 Łódź
telefon: 42 632 50 69

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
telefon: 42 652 92 14 , 42 7155 819

Towarzystwo zapobiegania narkomanii

ul. Kościuszki 48, 90-514 Łódź
telefon: 42 632 78 43

Fundacja przeciwdziałania uzależnieniom DOMINIK

ul. Zielona 13, 90-601 Łódź
telefon: 42 639 28 85

Fundacja wspierania zdrowia ERKA

ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16b/3, 91-438 Łódź
telefon: 602 737 666

Fundacja "Uwolnienie"

ul. Inowrocławska 5a, 91-020 Łódź
telefon: 42 640 62 40, 42 633 93 36

Klinika psychiatrii młodzieżowej

ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź
telefon: 42 675 77 16